skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Potpisan Memorandum o razumijevanju između Internacionalnog univerziteta Travnik i Mandakh Burtgel univerziteta iz Ulan Bator, Mongolija

Potpisan Memorandum O Razumijevanju Između Internacionalnog Univerziteta Travnik I Mandakh Burtgel Univerziteta Iz Ulan Bator, Mongolija

U skladu sa ciljanim razvojem međunarodno akademsko-obrazovnih kontakata usmjerenih i naučno-istraživačkim interakcijama istraživanja i obrazovanja humanističkim i društvenim naukama, kao i na području inženjerstva sa fokusom na nadogradnju saradnje unutar svih oblika visokoobrazovne koordinacije, Internacionalni univerzitet Travnik je, od februara mjeseca 2018. godine uspostavio saradnju i sa visokoškolskom institucijom iz Mongolije – Mandakh Burtgel univerzitetom iz Ulan Batora.

Memorandum o razumijevanju su 09.02.2018.g., u ime univerzitetá, potpisali, za IUT, Akademik, rektor, Prof. dr. Ibrahim Jusufranić i za MBU, predsjednica Upravljačkog i Akademskog odbora univerziteta, Prof. dr. Nanjida Gombajeva.

Osnovni cilj potpisanog Memoranduma o razumijevanju  je izražen unutar zajedničke težnje za jačanjem i razvojem saradnje i kreativnih veza u obrazovnim i naučnim aktivnostima, na osnovu neposrednih kontakata i saradnje fakulteta oba univerziteta.

Shodno navedenom, bit će uspostavljeni kontakti između fakulteta sličnih ili istih nastavnih programa oba univerziteta kako bi zajednički radili na razvoju kurikuluma, sa ciljem unaprjeđenja metodologije predavanja, tehnoloških inovacija, istraživanja i razvoja, uz prihvatanje „cutting edge“ (najsavremenijih oblika) prakse, uz planirano zajedničko učešće u organizovanju konferencija, seminara, studijskih programa kraćeg trajanja i bilateralnih akademskih sastanaka od zajedničkog interesa.

Dogovorena je uspostava zajedničkog koordinacijskog tijela za planirane aktivnosti na čelu sa koordinatorima od strane MBU i IUT-a.

Unutar određenja konkretnih zadatih zajedničkih obaveza, imenovani su, ovom prilikom, i specijalni Koordinatori saradnje u ime univerziteta, a to su, u ime MBU Koordinator je Doc.dr. Turbadrakh Chuluunbat, Zamjenik predsjednice za Akademska pitanja, a u ime IUT-a, Koordinator za međunarodnu saradnju, Doc. dr. Sabahudin Hadžialić, profesor na FMiK-u.

Back To Top