skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Potpisan Memorandum o razumijevanju između Internacionalnog univerziteta Travnik i Osmaniye Korkut Ata univerziteta iz Merkez/Osmaniye, Turska

Potpisan Memorandum O Razumijevanju Između Internacionalnog Univerziteta Travnik I Osmaniye Korkut Ata Univerziteta Iz Merkez/Osmaniye, Turska

Neprestano razvijajući međunarodno akademske-obrazovne kontakte usmjerene i naučno-istraživačkim interakcijama  sa ciljem nadogradnje saradnje unutar svih oblika visokoobrazovne pojavnosti, Internacionalni univerzitet Travnik je na početku 2018. godine uspostavio saradnju i sa još jednom visokoškolskom institucijom iz Turske – Osmaniye Korkut Ata univerzitetom iz Merkez/Osmaniye.

Memorandum o razumijevanju su 24.01.2018.g., u ime univerzitetá, potpisali, za IUT, Akademik, rektor, Prof. dr. Ibrahim Jusufranić i za OKU, rektor, Prof. dr. Murat Türk.

Osnovni cilj potpisanog Memoranduma o razumijevanju  je izražen unutar zajedničke težnje za jačanjem i razvojem saradnje i kreativnih veza u obrazovnim i naučnim aktivnostima na osnovu principa Bolonjskog Ugovora i na osnovu neposrednih kontakata i saradnje fakulteta oba univerziteta.

Shodno navedenom, bit će uspostavljeni kontakti između fakulteta sličnih ili istih nastavnih programa oba univerziteta kako bi zajednički radili na razvoju kurikuluma, sa ciljem unaprjeđenja metodologije predavanja, tehnoloških inovacija, istraživanja i razvoja, uz prihvatanje „cutting edge“ (najsavremenijih oblika) prakse, uz planirano zajedničko učešće u organizovanju konferencija, seminara, studijskih programa kraćeg trajanja i bilateralnih akademskih sastanaka od zajedničkog interesa.

Dogovorena je uspostava zajedničkog koordinacijskog tijela za planirane aktivnosti na čelu sa koordinatorima od strane OKU i IUT-a.

Unutar određenja konkretnih zadatih zajedničkih obaveza, imenovani su, ovom prilikom, i specijalni Koordinatori saradnje u ime univerziteta, a to su, u ime OKU Koordinator je Doc.dr. Emre Yakut a u ime IUT-a, Koordinator za međunarodnu saradnju, Doc. dr. Sabahudin Hadžialić.

Istovremeno, u procesu je priprema Mevlana ugovora i Erasmus+ Inter-institucionalnog ugovora kako bi, unutar mobilnosti i razmjene akademskog, neakademskog osoblja, ali i studenata, planirana saradnja dobila na kvaliteti više što i jeste jedan od značajnih preduslova pretpostavljenih naučnih, ali i obrazovnih inspirativnih interakcija.

Back To Top