skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Potpisan Memorandum o razumijevanju između Tehničkog univerziteta Varna iz Varne, Bugarska i Internacionalnog univerziteta Travnik

Potpisan Memorandum O Razumijevanju Između Tehničkog Univerziteta Varna Iz Varne, Bugarska I Internacionalnog Univerziteta Travnik

U skladu sa planiranim ciljevima nastavno-naučnog procesa i daljeg razvoja nastavno-naučno istraživačkog procesa unutar Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku usmjerenog svjetskim akademskim tokovima, naš Univerzitet predstavlja primjer razvijanja saradnje sa Univerzitetima iz cijelog svijeta.

Kao još jedan primjer navedenom, je i Memorandum o razumijevanju koji je potpisan 21.11.2017.g. između IUT-a i državnog, Tehničkog univerziteta Varna iz Varne, Bugarska. Memorandum je u ime Internacionalnog univerziteta Travnik potpisao Akademik, rektor, Prof. dr. Ibrahim Jusufranić, a u u ime Tehničkog univerziteta Varna, rektor, Prof.dr. ing. Rosen Vasilev.

Značaj saradnje sa univerzitetom iz Bugarske koji ove godine obilježava 55 godina se vidi u činjenici da će navedeno doprinijeti daljnjem unaprjeđenju planiranih aktivnosti unutar povezivanja tehničkih organizacionih jedinica IUT-a sa sličnim fakultetima u okviru TUV-a.

Navedeni prvi korak u realizaciji dugogodišnje planirane saradnje naših Univerzitetá, uobličenog Memorandumom o razumijevanju, će biti realiziran u narednih pet godina sa planom proširenja i na duži period, u skladu sa planovima i potrebama oba Univerziteta i koji je uobličen u sloganu Internacionalnog Univerziteta Travnik: „Za život prepun mogućnosti“ usmjeren unaprjeđenju nastavno – naučno – istraživačkog procesa naših Univerzitetá, ali i šire društvene zajednice, kroz daljnje jačanje privrednih, ali i društvenih veza prijateljskih zemalja – Bosne i Hercegovine i Bugarske.

Back To Top