skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Memorandum o razumijevanju između Internacionalnog univerziteta Travnik i Indijskog instituta za tehnologiju Madras, Chennai, Indija

Nastavljujući razvoj akademske i naučno-istraživačke saradnje i unutar Azije, ideja Akademika, Prof. Dr. Ibrahima Jusufranića, rektora IUT-a da, kroz saradnju sa najbolje rangiranim svjetskim univerzitetima, unaprjedimo vlastite, već uobličene ciljeve i namjere, oktobra 2018.g. je potpisan još jedan Memorandum o razumijevanju, i to sa univerzitetom koji se nalazi među 300 najbolje ragiranih univerziteta na globalnom nivou.

Memorandum o razumijevanju – usmjerenom ka akademskoj i istraživačkoj saradnji je, u ime Indijskog instituta za tehnologiju Madras Chennai, Indija potpisao Direktor, Prof. Bhaskar Ramamurthi, dok je u ime Internacionalnog univerziteta Travnik, iz Travnik, Bosna i Hercegovina, potpisnik bio Akademik, Prof.dr. Ibrahim Jusufranić, rektor IUT-a.

Obim saradnje akademskih i istraživačkih aktivnosti unutar navedenog MoR-a uključuje sljedeće kategorije:

  • Akademska i istraživačka saradnja na područjima od zajedničkog interesa;
  • Razmjena akademskih informacija, naučnih informacija, materijala i publikacija;
  • Razmjena studenata i saradnja fakulteta
  • Sponzoriranje saradničkih seminara, radionica i drugih akademskih sastanaka.

Saradnja Evrope i Azije i na ovaj, inspirativno interaktivni način, pokazuje da sveobuhvatnost obrazovnog i naučno-istraživačkog akademskog procesa ne poznaje granice država već samo, eventualno, granice uma, ali i ovom prilikom Internacionalni univerzitet Travnik pokazuje, ali i dokazuje da nikakvih granica nema, kada je realizacija našeg slogana u pitanju: “Za život prepun mogućnosti.”

Back To Top