skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Internacionalni univerzitet Travnik organizovao XII Međunarodnu konferenciju „Tranzicijski izazovi u Bosni i Hercegovini i zemljama Zapadnog balkana sa pravnog, ekonomskog i komunikacijskog aspekta“

U cilju razvoja i unapređenja nastavno-naučnog procesa i daljeg pozitivnog pozicioniranja naučno istraživačkih kvaliteta unutar svjetskih akademskih tokova, Internacionalni univerzitet Travnik je organizirao XII Međunarodnu konferenciju „Tranzicijski izazovi u Bosni i Hercegovini i zemljama Zapadnog Balkana sa pravnog, ekonomskog i komunikacijskog aspekta“, uz prisustvo ne samo istraživača i naučnih radnika iz naše zemlje, već i eminentnih akademskih i obrazovnih autoriteta iz regije, ali i iz svijeta.

Osnovni cilj konferencije, održane 18.12. i 19.12.2015. godine unutar inspirativnog ambijenta Hotela „Pahuljica“ na Vlašiću bilo je razmatranje tranzicijskih izazova u Bosni i Hercegovini i zemljama Zapadnog Balkana sa pravnog, ekonomskog i komunikacijskog aspekta.

XII Međunarodna konferencija Internacionalnog univerziteta Travnik je realizirana kroz nezaobilaznu i kontinuiranu podršku lokalne zajednice, općine Travnik, Vlade Srednjobosanskog kantona kao i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK, uz uvodne riječi rektora IUT-a, Akademika, Prof. dr. Ibrahima Jusufranića:

XII International conference 2

U posljednjih nekoliko godina privreda Bosne i Hercegovine i zemalja Zapadnog Balkana dovedena je u neravnotežu obzirom da je na to posebno uticala ekonomska i finansijska kriza, ali su tome umnogome doprinijeli i domaći faktori. Posebno, vrlo velik i neefikasan javni sektor s jedne strane, a s druge prilično anemičan privatni sektor koji ne ostvaruje dovoljan rast i ne otvara dovoljno radnih mjesta. To nameće potrebu da se kreira bolji poslovni ambijent i uslovi za privatna preduzeća kao osnovni pokretači realnog sektora kako bi bolje iskoristili svoje potencijale i omogućio privredni rast. Zbog toga je potrebno da se napravi fleksibilnije radno zakonodavstvo kako bi se privatna preduzeća mogla brže prilagođavati novim uslovima. Sve to je dovelo do brojnih izazova među kojima se posebno ističe niska stopa zaposlenosti radne snage kao rezulatat nedovoljnog otvaranja radnih mjesta zbog nepostojanja adekvatnih procesa kreiranja radnih mjesta kako bi se mogao apsorbovati priliv radne snage na tržištu rada.

Kroz prezentaciju naučno-istraživačkih mogućnosti, koji su obuhvaćeni u publiciranju Zbornika radova, Internacionalni univerzitet Travnik je stvorio pretpostavke prepoznatljivosti mogućih rješenja unutar predočenih mogućnosti uobličavanja navedenih riječi uvaženog rektora IUT-a.

Promocija knjige „Sistemi prevoza putnika u gradovima“

Na konferenciji je upriličena i promocija knjige „Sistemi prevoza putnika u gradovima“ autora akademika prof. dr. Ibrahima Jusufranića i Gradimira Stefanovića, a promotori knjige su bili prof. dr. sc. Sinan Alispahić, prof. dr. sc. Enes Huseinagić i doc. dr. sc. Danislav Drašković. Promotori su naglasili da su autori s puno znanja, iskustva i dosljednosti primjene pojedinih sistema prijevoza putnika u gradovima izložili cjelokupnu problematiku djela. Svi se dijelovi – poglavlja, kako u knjizi u cjelini tako i u pojedinim dijelovima, logički nadovezuju jedan na drugi i zajedno čine zaokruženu cjelinu. Prema svojoj kompoziciji, brojnim spoznajama i aplikativnim primjerima, knjiga predstavlja vrlo aktualno djelo. U ovo djelo autori su ugradili određene tematske jedinice i nove aspekte funkcionisanja i finansiranja javnog gradskog putničkog prevoza u svijetu i sa novim tehnologijama u poslovanju i razvoju koje inicira IUTP.

Međunarodna organizacija za javni prevoz. U tom pogledu se daju smjernice za rješavanje problema u funkcionisanju javnog gradskog prevoza u gradovima odnosno ovi problemi se mogu jedino riješiti novim sistemom upravljanja s mobilnošću stanovništva pri čemu se zahtjeva od strane IUTP da se do 2050. godine broj prevezenih putnika uduplira, odnosno poveća za dva puta u odnosu na sadašnje stanje.

U knjizi je tretirana veoma aktuelna problematika sistema prijevoza putnika u gradovima u kontekstu nove politike Europske unije. U fokusu su primjene novih tehnoloških rješenja u cilju održive mobilnosti, održivog prometnog sustava u gradovima, očuvanja okoliša i održivog razvoja. Zbog aktuelnosti ova knjiga je posebno namijenjena za studente II i III ciklusa studija kao i za studente I ciklusu studija, zaposlenim, inženjerima, ekonomistima i ekolozima koji su na bilo koji način uključeni u poslovanje, planiranje i razvoj javnog gradskog saobraćaja.

Back To Top