skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

K O N K U R S / N A T J E Č A J o raspisivanju konkursa  za  reizbor  nastavnika u naučnonastavno zvanje (Docenta) na Pravnom fakultetu Travnik i Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku i Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku – raspisan 27.07.2020.
K O N K U R S / N A T J E Č A J o raspisivanju Konkursa za  reizbor i napredovanje nastavnika  naučnonastavna zvanja  na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku  (reizbor) i Ekonomski fakultet Travnik u Travniku (izbor) Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku
K O N K U R S / N A T J E Č A J o raspisivanju Konkursa za  reizbor i napredovanje nastavnika  naučnonastavna zvanja  na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku i Ekološkom fakultetu i Saobraćajnom fakultetu  (izbor i reizbor) Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku
K O N K U R S / N A T J E Č A J o raspisivanju konkursa  za  reizbor  nastavnika u naučnonastavna zvanje (Vanredni profesor) na Ekološkom fakultetu Travnik u Travniku i (Docent) na Pravnom fakultetu Travnik i za izbor u naučnonastavno zvanje (redovni profesor) na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku, (Viši asistent) na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku, Ekonomskom fakultetu i Fakultetu informacionih tehnologija – raspisan 05.04.2020.godine
K O N K U R S / N A T J E Č A J o raspisivanju Konkursa za  reizbor i napredovanje nastavnika u naučnonastavna zvanja -raspisan 21.02.2020.
Konkurs za izbor/reizbor u nastavno-naučna zvanja, napredovanje, angažiranje i zasnivanje radnog odnosa nastavnika i saradnika- raspisan 21.05.2019.g
Konkurs za izbor/reizbor u nastavno-naučna zvanja, angažiranje i zasnivanje radnog odnosa saradnika -raspisan 26.04.2019.g
Konkurs/Natječaj – za izbor direktora Instituta Saobraćajnog fakulteta Travnik -raspisan 18.04.2019.g
Konkurs/Natječaj – za izbor/reizbor u nastavno-naučna zvanja i napredovanje nastavnika i saradnika -raspisan 18.03.2019.g
Konkurs/Natječaj – za izbor u nastavno-naučna zvanja i radni odnos nastavnika i saradnika – raspisan 13.09.2018.g
Konkurs/natječaj – za izbor dekana Pravnog fakulteta Travnik u Travniku 11.07.2018.g
Konkurs/Natječaj – za izbor rektora Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku 17.03.2018.g
Konkurs/Natječaj – za izbor dekana Ekološkog fakulteta Travnik u Travniku 15.03.2018.g
Konkurs/Natječaj – za izbor dekana Fakulteta Politehničkih nauka Travnik u Travniku 15.03.2018.g
Konkurs/Natječaj – za izbor direktora Instituta Ekološkog fakulteta Travnik 07.09.2017.g
Konkurs/Natječaj – za izbor u nastavno-naučna zvanja i radni odnos nastavnika i saradnika 20.06.2017.g
Konkurs/Natječaj – Za izbor dekana FIT – raspisan 15.12.2017.g
Konkurs/Natječaj – za saradnike 24.10.2017.g
Konkurs/Natječaj – za izbor u radni odnos nastavnika i saradnika – raspisan 27.02.2017.g
Konkurs/Natječaj – za saradnike – raspisan 23.01.2017. g.
Konkurs/Natječaj – Za izbor dekana FMK – raspisan 01.09.2016.g
Konkurs/Natječaj – Za izbor nastavnika – raspisan 01.09.2016.g
Konkurs /Natječaj- Za izbor dekana Ekonomskog fakulteta Travnik – raspisan 10.11.2015.g
Konkurs /Natječaj- Za izbor nastavnika – raspisan 23.10.2015.g
Konkurs /Natječaj- Za izbor nastavnika – raspisan 26.05.2015.g
Konkurs /Natječaj- Za izbor nastavnika – raspisan 11.04.2015.g
Konkurs /Natječaj- Za izbor nastavnika i saradnika u sva akademska zvanja i radni odnos – raspisan 27.02.2015.g
Konkurs /Natječaj-Za izbor dekana Pravnog fakulteta Travnik i Fakulteta za medije i komunikacije Travnik- raspisan 05.01.2015.g
Konkurs /Natječaj- Za izbor nastavnika i saradnika u sva akademska zvanja i radni odnos – raspisan 4.09.2014.g
Konkurs /Natječaj-Za izbor rektora Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku – raspisan 13.06.2014.g
Konkurs /Natječaj- Za izbor nastavnika i saradnika u sva akademska zvanja i radni odnos – raspisan 8.11.2013.g
Konkurs /Natječaj- Za izbor nastavnika i saradnika u sva akademska zvanja i radni odnos – raspisan 8.11.2013.g
Konkurs /Natječaj- Za izbor nastavnika i saradnika u sva akademska zvanja i radni odnos – raspisan 8.11.2013.g
Konkurs /Natječaj- Za izbor nastavnika i saradnika u sva akademska zvanja i radni odnos – raspisan 15.01.2013.g
Konkurs /Natječaj- Za izbor nastavnika i saradnika u  sva akademska zvanja i radni odnos – raspisan 24.03.2012.g
Konkurs /Natječaj- Za izbor nastavnika i saradnika u sva akademska zvanja i radni odnos – raspisan 13.04.2011.g
Back To Top