skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Osoblje Internacionalnog Univerziteta Travnik kontinuirano radi na vlastitoj edukaciji, proširivanju vlastitih saznanja i unapređenju nastavnih metoda u skladu sa modernim svjetskim trendovima. Zadovoljstvo nam je da Vam možemo prezentirati kratke biografije našeg naučno-nastavnog osoblja koje najbolje govore o kvalitetu nastave koja se odvija na našem univerzitetu.

Božidarka Arsenović CV

Enes Huseinagić CV

Alisa Salkić CV

Muhamed Bajrić CV

Branko Sarić CV

Dragan Golijan CV

Goran Popović CV

Krstan Borojević CV

Lejla Skopljak CV

Nikola Kuvačić CV

Salih Bučuk CV

Mirano Jupić CV

Selma Otuzbir CV

Nedžada Tolja CV

Remzija Kadrić CV

Dragan Petrović CV

Suad Obradović CV

Ibrahim Jusufranić CV

Raif Seferović CV

Nikola Manojlović CV

Jasmin Jusufranić CV

Ahmed Bjelopoljak CV

Milan Plavšić CV

Hamza Šehović CV

Merima Delić CV

Ivo Andrijanić CV

Jasmina Grabus CV

Radoje Karadžić CV

Krsto Mijanović CV

Miladin Jurošević CV

Martina Rajić CV

Milorad Poljašević CV

Mirsada Aličehić CV

Saša Đekić CV

Nermin Mulaosmanović CV

Redžo Butković CV

Sabahudin Hadžialić CV

Slavica Išaretović CV

Esad Halkić CV

Kemal Brkić CV

Sejfo Papić CV

Nazim Manić CV

Zemir Sinanović CV

Sladoje Momčilo CV

Slobodan Stojadinović CV

Aida Terzić CV

Alija Jusić CV

Rade Biočanin CV

Almedina Hatarić CV

Amila Duraković CV

Bešić Cariša CV

Sanela Salkić CV

Samir Hrnjić CV

Ljubomir Kovačević CV

Nenad Novaković CV

Mladen Radivojević CV

Rajko Kasagić CV

Danislav Drašković CV

Tešo Ristić CV

Zahid Maličević CV

Alem Kozar CV

Back To Top