skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Sporazum o saradnji – NUBL

Izražavajući uzajamni interes da daju svoj doprinos budućem razvoju naučne i kulturne saradnje između Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku i Nezavisnog univerziteta Banja Luka zaključili su i potpisali slijedeće oblastisaradnje.

1. Zajednička realizacija studijskih programa na akademskim osnovnim studijama,diplomskim-master studijama i doktorskim studijama.

2. Ostvarivanje prohodnosti studenata obe institucije

3. Angažovanje nastavnika i saradnika

4. Razmjena studijskih materijala i informacija od zajedničkog interesa

5. Razmjena stručne literature,udžbenika i univerzitetskih publikacija

6. Saradnja na naučnoistraživačkim projektima

7. Saradnja u oblasti edukacije, stručnog osposobljavanja,profesionalnog treninga

8. Angažovanje i povezivanje postojećih kadrova

9. Organizacija zajedničkih konferencija,simpozija,kratkih tečajeva i seminara.

Back To Top