skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Potpisan sporazum o akadamskoj saradnji sa visokim učilištem EFFECTUS

Na održanom sastanku u Zagrebu 16.03.2012 godine sklopljen je sporazum o naučno-nastavnoj,naučno-istraživačkoj i tehnološko-razvojnoj saradnji izmedju visokog učilišta EFFECTUS – visko škola za finansije i pravo,R.Hrvatska i Internacionalnog Univerziteta Travnik u Travniku.Sporazum ima za cilj unapređenje akademskih odnosa na područjima viskog obrazovanja,naučnog istraživanja i razvoja,kao i proširenje kulturnih veza dva Univerziteta .

Rektor Internacionalnog univerziteta Travnik prof.dr.sc. Ibrahim Jusufranić i dekan Effectusa prof.dr.sc. Robert Kopal složili su se da postoji zajednički interes u sljedećim područjima:

1. Zajednička realizacija studijskih programa na akademskim osnovnim studijama,diplomskim-master studijama i doktorskim studijama.

2. Ostvarivanje prohodnosti studenata obe institucije

3. Angažovanje nastavnika i saradnika

4. Razmjena studijskih materijala i informacija od zajedničkog interesa

5. Razmjena stručne literature,udžbenika i univerzitetskih publikacija

6. Saradnja na naučnoistraživačkim projektima

7. Saradnja u oblasti edukacije, stručnog osposobljavanja,profesionalnog treninga

8. Angažovanje i povezivanje postojećih kadrova

9. Organizacija zajedničkih konferencija ,simpozija ,kratkih tečajeva i seminara

Back To Top