skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Rektor Internacionalnog univerziteta Travnik, Akademik, prof. dr. Ibrahim Jusufranić će biti inaugurisan u EBA Poslovnog Ambasadora

Rektor Internacionalnog Univerziteta Travnik, Akademik, Prof. Dr. Ibrahim Jusufranić će Biti Inaugurisan U EBA Poslovnog Ambasadora

Evropska poslovna skupština sa sjedištem u Oxfordu, Velika Britanija je na stranicama magazina „The Leaders Times“ dana 03.04.2018.godine, uz slogan „Mi predstavljamo najbolje! Najbolji predstavljaju svoju zemlju!“, najavila inauguraciju Akademika, rektora IUT, Prof. dr. Ibrahima Jusufranića u EBA Poslovnog Ambasadora, a iz teksta koji opširno govori o inauguraciji našeg  rektora ovoga mjeseca u Londonu, Velika Britanija izdvajamo: „Obrazovanje je kritični faktor uspjeha za narod Bosne i Hercegovine i zbog navedenog je EBA Poslovni Ambasador za Bosnu i Hercegovinu izabrao između najpoštovanijim liderima u obrazovnoj sferi, i to je Prof.dr. Ibrahim Jusufranić, rektor Internacionalnog univerziteta Travnik.“

Back To Top