skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Kontinuitet uspjeha studenata Internacionalnog univerziteta Travnik

Kontinuitet Uspjeha Studenata Internacionalnog Univerziteta Travnik

Nastavljajući uspješnu tradiciju osvajanja jednog od prva tri mjesta na svim studentskim sportskim takmičenjima u      zemlji i van nje na kojima su do sada učestvovali, studenti i studentice Internacionalnog univerziteta Travnik su se i sa  nedavno završenih „Studentskih dana kulture i sporta“ u Sarajevu vratili u Travnik sa priznanjima i peharima.

Uz učešće više od 300 studenata sa univerziteta iz cijele Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, koji su se takmičili u: malom nogometu, basketu, odbojki na pjesku, stonom tenisu i šahu, Internacionalni univerzitet Travnik je predstavljalo dvanaest odabranih takmičara i takmičarki:

  • Saobraćajni fakultetet – Tarik Zahirović, Elvir Draginović, Adis Begović, Emir Žilić, Izudin Gazić, Hamza Suljić, Haris Tufekčić, Kenan Abdagić, Naida Golub, Amila Bašić.
  • Fakultet politehničkih nauka – Ilija Peša i Mevludin Hodžić.

Studenti IUT-a su osvojili dva treća mjesta:

  • Treće mjesto u šahu je osvojio student Fakulteta politehničkih nauka – Mevludin Hodžić;
  • Treće mjesto u stonom tenisu je osvojio student Saobraćajnog fakulteta – Kenan Abdagić.

Već petu godinu u nizu ovu manifestaciju organizuje Centar za afirmaciju kulture i obrazovanja Litteratus, Informativni časopis Student i Studentski centar Sarajevo, a po povratku u Travnik je za naše sportiste upriličen prijem kod rektora, Prof.dr. Ibrahima Jusufranića kojem je prisustvovao i dekan Fakulteta politehničkih nauka Prof.dr. Asib Alihodžić. Tom prilikom je rektor IUT-a, čestitavši studentima na uspješnom predstavljanju univerziteta naznačio kontinuiranost uspješnog angažmana naših studenata na svim takmičenjima, kako sportskim, tako i onim naučnim i stručnim u Bosni i Hercegovini, ali i van nje, a za šta su odgovarajuće pretpostavke neupitno uobličene unutar nastavne, ali i van-nastavne saradnje studenata i akademskog osoblja IUT-a.

PR služba

Internacionalni univerzitet Travnik

Travnik

Bosna i Hercegovina

http://www.iu-travnik.com/

Back To Top