skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Internacionalni univerzitet Travnik nudi usluge edukacije za sticanje zvanja u finansijsko-računovodstvenoj profesiji

Na Internacionalnom univerzitetu Travnik u Travniku u narednom periodu pružati će se usluge obuke kandidatima iz računovodstvene profesije za ispitne rokove u maju i novembru u 2019. godine, a shodno Jedinstvenom programu iz predmeta:

 1. Uvod u financijsko računovodstvo
 2.  Troškovno računovodstvo i uvod u upravljačko računovdstvo
 3. Menadžment i komunikacije
 4. Informacione tehnologije i primjene
 5. Poslovno pravo i porezi
 6. Primjena upravljačkog računovodstva
 7. Financijsko izvještavanje
 8. Revizija i sustavi interne revizije
 9. Primjena financijskog menadžmenta
 10. Napredno upravljačko računovodstvo
 11. Napredna revizija
 12. Napredno financijsko izvještavanje
 13. Napredni financijski menadžment
 14. Strategijski menadžment

Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku je dana 28.03.2019. godine dobio Saglasnost za pružanje obuke kandidatima za sticanje profesionalnih zvanja od Komisije za računovodstvo i reviziju Bosne i Hercegovine za sljedeće module:

 1. a) certificirani računovodstveni tehničar
 2. b) certificirani računovođa
 3. c) ovlašteni revizor

Početak pohađanja obuke iz navedenih modula je 17.04.2019. godine. Obuka će se odvijati u prostorijama Univerziteta na adresi Aleja Konzula-Meljanac bb.

Na osnovu Odluke o davanju saglasnosti na pružanje obuke kandidatima za sticanje profesionalnih zvanja Komisije za računovodstvo i reviziju Bosne i Hercegovine, Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku dana 29.03.2019 objavljuje:

 

 

P O Z I V

KANDIDATIMA ZA POHAĐANJE OBUKE ZA STICANJE ZVANJA

a) certificirani računovodstveni tehničar

b) certificirani računovođa 

c) ovlašteni revizor

 

1)  Ukupan fond časova po modulima:

a) certificirani računovodstveni tehničar_______________40 časova

b) certificirani računovođa________________________ 60 časova

c) ovlašteni revizor_____________________________ 80 časova

2) Cijena obuke po kandidatu sa uključenim PDV-om:

a) certificirani računovodstveni tehničar, po predmetu______180,00 KM

b) certificirani računovođa, po predmetu _______________300,00 KM

c) ovlašteni revizor, po predmetu  ____________________400,00 KM

3) Mjesto održavanja obuke:

Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku, Aleja Konzula- Meljanac bb

4) Početak obuke:

17. april 2019. godine za sve tri modula

5) Termini održavanja obuke:

Radni dan u poslijepodnevnim časovima i dani vikenda (subota i nedjelja) cjelodnevno

6) Certifikati:

Nakon završene obuke kandidati dobivaju certifikat o završenoj obuci, kao pripremu za polaganje ispita pred Komisijom za računovodstvo i reviziju BiH

7) Uplata:

Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku

Račun broj: UniCredit bank: 338 670 221 879 7234

8) dodatne informacije i prijave:

Poslovna akademija: 030 509-682

061 556 867

062 327 405

ili putem e-maila: [email protected]

Prijavni obrazac možete preuzeti na ponuđenom linku: Prijavni obrazac

U skladu sa odlukom Komisije za računovodstvo i reviziju BiH ispitni rok za gore navedena zvanja bit će održan u maju 2019. godine.

Uslovi za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji BiH.

Back To Top