skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Predstavnici Internacionalnog univerziteta Travnik učestvovali na online dijaloškoj platformi o obrazovanju

Predstavnici Internacionalnog Univerziteta Travnik Učestvovali Na Online Dijaloškoj Platformi O Obrazovanju

Predstavnici Internacionalnog univerziteta Travnik učestvovali su na online obrazovnoj dijaloškoj platformi „PISA 2018 i novi izazovi s kojima se obrazovanje susreće danas“.  Glavna tema diskusije bila je predstavljanje rezultata međunarodnog testiranja PISA 2018 gdje je Bosna i Hercegovina zauzela 62. mjesto od 79 zemalja učesnika. Učesnici su kroz predavanje i diskusiju približili ciljeve i značaj međunarodnih obrazovnih testiranja, te su saznali šta znače rezultati koje je naša zemlja postigla na PISA 2018 testiranju.

Kroz zanimljivu diskusiju učesnici online dijaloške platforme su identifikovali šta se može učiniti na nivou pojedinca, škole i lokalne zajednice kako bi održali rezultate koju su bili visoki i popravili one koji su bili lošiji. Poseban osvrt bio je na rezultate u kontekstu trenutnih izazova sa kojima se obrazovanje susreće za vrijeme pandemije.

Organizator platforme bio je Genesis Project, a zbog trenutne epidemiološke situacije, obrazovna dijaloška platforma je organizovana online putem Zoom aplikacije.  

Back To Top