skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Internacionalnom univerzitetu Travnik prezentacija projekta “Stariji brat, starija sestra”

Na Internacionalnom Univerzitetu Travnik Prezentacija Projekta “Stariji Brat, Starija Sestra”

Centar za edukaciju mladih Travnik počinje implementaciju novog ciklusu programa “Stariji brat, starija sestra”, koji je nastao kao težnja da se kroz volonterski, društveno-koristan angažman mladih i odraslih, doprinese socijalnom uključivanju djece.

S tim u vezi na Internacionalnom univerzitetu Travnik u petak u 11:00 sati predstavnici Centra za edukaciju mladih održati će edukaciju za buduće volontere i volonterke. Ovaj program namijenjen je prvenstveno djeci koja potiču iz materijalno i socijalno ugroženih porodica, te im je zbog toga otežano odrastanje u zdravu, društveno integrisanu, socijalno i radno sposobnu ličnost. Projekt je zasnovan na kontinuiranom ljudskom kontaktu i dinamičkoj interakciji djece, volontera i stručnog osoblja koji nude usmjerenje ka zdravom razvoju, budućnosti i prijateljstvu.

U mentorskom programu „Stariji brat, starija sestra“ djeca se individualno druže sa studentima/icama  volonterima/kama koji im postaju modeli za usvajanje socijalno prihvatljivih ponašanja i podrška u razvoju životnih vještina.

U modernom svijetu u kojem sve više poslodavaca volontiranje cijene i priznaju kao radno iskustvo kroz saradnju sa Internacionalnim univerzitetom Travnik, mladima i nezaposlenima Centar za edukaciju mladih omogućiti će da kroz volontiranje u programu ovakvog tipa razviju ili dodatno usavrše određene vještine, steknu samopouzdanje i samopoštovanje kako bi postali obučeni i spremni za raznovrsne mogućnosti zaposlenja. Kroz volontiranje razvijali bi komunikacijske i organizacijske vještine, proširivali svoje socijalne krugove i dobili mogućnosti za plaćene poslove u budućnosti. Uz to, volontiranje pruža i mogućnosti neformalnog obrazovanja, te je zbog toga jedan od ključnih elemenata u strategiji životnog učenja.

Na osnovu dugogodišnje saradnje volonterima koji budu učestvovali u ovom programu po završetku ciklusa biti će osigurane preporuke za poslodavce od strane Centra za edukaciju mladih i Centra za socijalni rad.

Back To Top