skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Poziv za dostavljanje prijava za učešće u projektu Poticanje demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladim

Humanity in Action BiH sedmu godinu zaredom organizuje projekat “Poticanje demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima”, uz podršku National Endowment for Democracy (NED). Program je fokusiran na transfer znanja o demokratskim principima i ljudskim pravima, stimulisanje kritičkog razmišljanja o osjetljivim pitanjima u društvu, te poticanje razvoja komunikacijskih i istraživačkih vještina učesnika.

Poziv se primarno odnosi na studente prve i druge godine dodiplomskog studija na svim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, ali i prijave studenata sa viših godina će se uzeti u razmatranje.

Program se sastoji iz sljedećih komponenti:

  • Devetodnevni edukacijski program u Sarajevu (1. – 9. decembar 2018. godine) prvenstveno ima za cilj prenošenje znanja o različitim modelima demokratije, demokratskim vrijednostima, osnovnim postulatima aktivnog građanstva i demokratske političke kulture, ljudskim pravima, nacionalizmu i identitetu, te omladinskom aktivizmu.
  • Individualno istraživanje (decembar 2018. – februar 2019. godine) će omogućiti učesnicima da uz dodijeljenog mentora istražuju pitanje od njihovog interesa koje se u širem smislu odnosi na postojeće prepreke koje onemogućavaju efikasno učešće mladih u njihovim zajednicama, odnosno na primjenu diskriminacije ili kršenja ljudskih prava mladih.
  • Trodnevni trening u Neumu (mart 2019. godine) predstavlja priliku za prezentaciju istraživanja i razvoj vještina iz oblasti projektnog i finansijskog menadžmenta.
  • Implementacija grupnih projekata (april – juni 2019. godine) uz primjenu znanja i vještina stečenih u prethodnim fazama programa.
  • Promocija rezultata grupnih projekata (juli – august 2019. godine) u medijima i lokalnim zajednicama u kojima su implementirani.
  • Završna ceremonija u Sarajevu (septembar 2019. godine) sa dodjelom certifikata i prezentacijom realizovanih projekata.

Sve troškove snosi organizator, a svi zainteresovani se mogu prijaviti do 9. novembra 2018. godine preko formulara koji se nalazi na linku: https://humanityinaction.wufoo.com/forms/obrazac-za-prijave-na-pdviagmm-20182019/

Više informacija na: www.facebook.com/PDVIAGMM [email protected]

Back To Top