skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA HUMANITY IN ACTION LJETNIM PROGRAMIMA 2019

Humanity in Action BiH otvara poziv za prijave studenata/tica na jednomjesečni ljetni program o ljudskim pravima u Amsterdamu, Kopenhagenu ili Sarajevu (7. juni – 3. juli 2019. godine) i John Lewis Fellowship u Atlanti, SAD (1. – 31. juli 2019. godine).

Poziv je otvoren za sve bosanskohercegovačke studente/ice dodiplomskog studija, Master studija, kao i za one koji su u posljednje dvije godine završili svoje visokoškolsko obrazovanje. Interdisciplinarni ljetni programi svake godine se istovremeno održavaju u sedam gradova i okupljaju preko 150 studenata i mladih profesionalaca iz Evrope i SAD-a. Sastoje se od niza predavanja i diskusija sa univerzitetskim profesorima, novinarima, političarima i aktivistima, a uključuju i studijske posjete muzejima, državnim institucijama i nevladinim organizacijama. Poziv za prijave otvoren je do 10. februara 2019. godine putem online aplikacije. Budite jedan od studenata/tica koji će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na ovom prestižnom programu!

Sve troškove učešća u programima snosi organizator. Za sva dodatna pitanja i informacije posjetite Facebook stranicu Humanity in Action BiH ili pošaljite mail na [email protected].

INVITATION FOR SUBMITTING APPLICATIONS FOR PARTICIPATION ON HUMANITY AND ACTION SUMMER PROGRAMS 2019

INVITATION FOR SUBMITTING APPLICATIONS FOR PARTICIPATION ON HUMANITY AND ACTION SUMMER PROGRAMS 2019

Humanity in Action BiH opens a call for student applications for a one-month summer program on human rights in Amsterdam, Copenhagen or Sarajevo (June 7 – July 3, 2019) and the John Lewis Fellowship in Atlanta, USA (1-31. July 2019).

The invitation is open to all students from Bosnia and Herzegovina, undergraduate studies, Master studies, as well as those who have completed their higher education in the last two years. Interdisciplinary summer programs are held simultaneously in seven cities and gather more than 150 students and young professionals from Europe and the United States. They consist of a series of lectures and discussions with university professors, journalists, politicians and activists, and include study visits to museums, state institutions and non-governmental organizations. The call for applications was opened until February 10, 2019, via an online application. Be one of the students who will represent Bosnia and Herzegovina in this prestigious program!

All costs of participation in programs are borne by the organizer. For any additional questions and information, visit the Facebook page Humanity in Action BiH or send mail to [email protected].

Back To Top