skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Održan seminar stručnog usavršavanja za instruktore vožnje i licencirane ispitivače iz upravljanja motornim vozilom

Održan Seminar Stručnog Usavršavanja Za Instruktore Vožnje I Licencirane Ispitivače Iz Upravljanja Motornim Vozilom

Na Internacionalnom univerzitetu Travnik u Travniku održan je seminar stručnog usavršavanja za instruktore vožnje i licencirane ispitivače iz upravljanja motornim vozilom na temu: „Funkcionalna priprema nastavnog sata iz predmeta Upravljanje motornim vozilom“. Organizatori seminara bili su Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK, Odjel za autoškole i vozačke ispite i Saobraćajni fakultet Internacionalnog univerziteta Travnik.

 

Na seminaru su učestvovali ispitivači i instruktori vožnje sa područja Srednjobosanskog kantona, a prema riječima dekana Saobraćajnog fakulteta Travnik, prof. dr. Sinana Alispahića, cilj seminara jeste da se instruktori što bolje pripreme za obuku kandidata. Ovaj seminar je također imao za cilj da podstakne razmišljanja o uvođenju novih tehnologija koji su sve više prisutni u vozilima, kako bi racionalizirali određene postupke tokom procesa osposobljavanja, odnosno približili kandidatima najnovije uređaje sa željom da, nakon položenog vozačkog ispita, mogu sigurno upravljati svojim motornim vozilom i koristiti savremene uređaje koji su danas neminovnost.

Dekan Alispahić je naglasio da su kroz ovaj seminar i predavanja pokušali podstaći instruktore da ulažu u nova vozila koja su opremljena najnovijom tehnologijom, jer na taj način olakšavaju osposobljavanje budućih vozača i utiču na poboljšanje sigurnosti u saobraćaju.

Pomoćnik ministrice obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Odjelu za autoškole i vozačke ispite, Šezad Hodžić, istakao je da je funkcionalna priprema nastavnog sata iz predmeta Upravljanje motornim vozilom ozbiljan projekat koji je tek na početku i koji treba da se razvija u budućnosti.

Učesnici seminara imali su priliku saznati nešto više o strukturnom sadržaju funkcionalne pripreme sata i koje zakonske elemente, prateće propise i stručnu literaturu treba uključiti u postupak izrade funkcionalne pripreme nastavnog sata.

Back To Top