skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Posjeta delegacije Internacionalnog univerziteta Travnik Evropskom univerzitetu Republika Makedonija

Evropski univerzitet Republika Makedonija i Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku do sada su uspješno sarađivali u pogledu učešća akademskog osoblja na međunarodnim konferencijama i naučnoj saradnji u okviru evropskih programa mobilnosti za akademsko osoblje i studente. Rukovodstvo ove dvije institucije izrazilo je nadu da će se saradnja nastaviti širiti i nadograđivati.

 

Visoka delegacija Internacionalnog univerziteta Travnik nedavno je posjetila Evropski univerzitet RM i razgovarala o mogućnostima akademske saradnje između ova dva Univerziteta, kao i o koristima naučne saradnje u okviru evropskih programa mobilnosti za akademsko osoblje i studente. Pored rektora Internacionalnog univerziteta Travnik, Akademika, prof. Dr. Ibrahima Jusufranića, generalnog menadžera Jasmina Jusufranića, izvršnog menadžera Mirsada Imamovića, među gostima je bio i prof. Dr Sedžad Milanović, koji je i ministar privrede u Vladi SBK-a.

Prisutne su primili predsjednik Upravnog odbora EURM, prof. Dr Bojo Andreski, direktorica Elica Andreska, generalna direktorica Biljana Andreska-Bogdanovska, rektor prof. Dr Stojanka Maneva-Chuposka, prorektor prof. Dr. Atanas Kozarev i generalni sekretar Univerziteta, prof. Dr. Elizabeta Stamevska. Na sastanku je posebno istaknuta uspješna saradnja u vezi sa učešćem akademskog osoblja na međunarodnim konferencijama koje su organizirali Univerziteti sa učesnicima iz nastavnog i saradničkog osoblja koji su kroz svoje naučne i stručne radove doprinijeli podizanju naučnog nivoa u cjelini.

Naglašen je i pozitivan efekat izbora gostujućih profesora iz Evropskog univerziteta RM na Internacionalnom univerzitetu Travnik u Travniku. Predsjednik Upravnog odbora EURM-a, prof. Dr. Bojo Andreski je naglasio potrebu intenziviranja međunarodne saradnje između dva Univerziteta na svim poljima. U okviru posjete posebnu zahvalnost i statuu prof. Dr Sedžadu Milanović, uručio je predsjednik Upravnog odbora Evropskog univerziteta u Republici Makedoniji, prof. Dr Bojo Andreski kao potvrdu uspješne saradnje i postignutih rezultata u proteklom periodu.

Rektor Internacionalnog univerziteta Travnik, Akademik, prof. Dr Ibrahim Jusufranić zahvalio se na prijemu i izrazio nadu da će saradnja između dvije institucije prerasti u pravi akademski smisao i u kontekstu evropskih standarda u obrazovanju koje te dve zemlje žele.

Back To Top