skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Obavještenje – odbrana magistarskog rada 20.07.2016.godine – kandidat Jasmina Tahirović

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK

PRAVNI  FAKULTET TRAVNIK

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

Na  Pravnom fakultetu  Travnik, u  srijedu, 20.07.2016. godine u 14:00h, kandidat  Jasmina Tahirović će javno braniti magistarski rad na temu:

„Pravna analiza diobe nekretninal“

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top