skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Nagrada za postignuće u kvalitetu 2015

Nagrada Za Postignuće U Kvalitetu 2015

Međunarodno prepoznatljiv kvalitet Internacionalnog univerziteta Travnik Kontinuiran rad menadžmenta i zaposlenika Internacionalnog univerziteta Travnik je prepoznat i okrunjen još jednom međunarodnom nagradom – Nagrada za postignuće u kvalitetu koja je dodjeljena Rektoru IUT, Akademiku prof. dr Ibrahimu Jusufraniću, 14.06.2015. godine u Londonu, Velika Britanija.

Nagrada za postignuće u kvalitetu se dodjeljuje organizacijama, kompanijama i pojedincima koji su pokazali izuzetnu predanost, podršku i trud za unapređenje u upravljanju kvalitetom. Ovu prestižnu nagradu dodjeljuje Europsko društvo za kvalitet istraživanja (ESQR) iz Švicarske te na ovaj način priznaje izvrsnost, inovativnost i vizionarsko razmišljanje. Dobitnici ove nagrade su kompanije i organizacije iz Europe, SAD i Australije. Dobitnici nagrada se biraju na osnovu rezultata ESQR anketa, mišljenja kupaca, istraživanja i marketinških studija. Glasači mogu biti kupci, korisnici usluga, kompanije nagrađivane u ranijim ciklusima, dobavljači i partneri kompanija kao i njihovi simpatizeri. Pored prethodno navedenog procesa izbora, odabir najboljih također uključuje istraživanje javnih izvora informisanja, publikacija, pozitivnih kritika, reklama, humanitarnih projekata, privrednih komora kao i projekata univerziteta. Internacionalni univerzitet Travnik je poznat po svojim dostignućima u nauci i visokom obrazovanju, kvalitetu svog rada i značajnog unapređenja nivoa znanja svojih studenata, akademskog osoblja i zaposlenih. Brojne nagrade dodijeljene Univerzitetu su nastale kao rezultat metodološki jasnog usmjerenja naučno-istraživačkih i obrazovnih aktivnosti u visokom obrazovanju, ali i rada kompletnog menadžmenta univerziteta, što predstavlja značajan doprinos inovativnim oblicima aktivnog radnog angažmana zaposlenih sa ciljem kvalitetnijeg obrazovanju budućih generacija na području cijele BiH, ali i šire regije. PR služba Internacionalni Univerzitet Travnik Travnik Bosna i Hercegovina.

PR služba

Internacionalni Univerzitet Travnik

Travnik

Bosna i Hercegovina

http://www.iu-travnik.com/

Back To Top