skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Internacionalnom univerzitetu Travnik održana obuka kandidata iz računovodstvene profesije

Na Internacionalnom Univerzitetu Travnik Održana Obuka Kandidata Iz Računovodstvene Profesije

Na Internacionalnom univerzitetu Travnik u Travniku u proteklom periodu održana je obuka kandidata iz računovodstvene profesije za ispitne rokove u maju i novembru 2019. godine.

Nakon uspješno završene obuke rektor Internacionalnog univerziteta Travnik, Akademik, prof. dr. Ibrahim Jusufranić uručio je kandidatima certifikat o završenoj obuci, kao pripremu za polaganje ispita pred Komisijom za računovodstvo i reviziju BiH. Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku dobio je Saglasnost za pružanje obuke kandidatima za sticanje profesionalnih zvanja od Komisije za računovodstvo i reviziju Bosne i Hercegovine i u narednom periodu nastavit će sa obukama za kandidate.

Back To Top