skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Internacionalni univerzitet Travnik bio je domaćin treće Ecobias radionice

Internacionalni Univerzitet Travnik Bio Je Domaćin Treće Ecobias Radionice

Internacionalni univerzitet Travnik bio je domaćin treće Ecobias radionice pod nazivom “Uspostavljanje regionalne akademske mreže u ekološkom monitoringu i biološkoj procjeni akvatičnih ekosistema (EMAB)/Procjena kopnenih voda i pitanje klimatskih promjena”.

Osnovni cilj radionice bio je uspostavljanje regionalne saradnje učesnika radionice i institucija involviranih u proces monitoringa i upravljanja vodnim tijelima u zemljama zapadnog Balkana i uticaj klimatskih promjena na ekosisteme kopnenih voda. Radionica treba da rezultira umrežavanjem ciljnih grupa u oblasti ekološkog monitoringa voda i akvatične bioprocjene (EMAB) u svrhu pripreme za podizanje ECOBIAS-NET platforme.

Na radionici su učestvovali profesori s partnerskih univerziteta iz Novog Sada, Niša, Sarajeva, Tuzle, Mostara, Banja Luke, Zagreba, Istočnog Sarajeva i Crne Gore. Također, na radionici je aktivno učestvovao i Indir Melić, predstavnik Udruženja ribolovaca „Klub sportskih ribolovaca” Travnik, kao i ostali stručnjaci iz ove oblasti koji su iznijeli korisne prijedloge i rješenja za unaprijeđenje upravljanja vodama u Bosni i Hercegovini.

Teme radionice bile su Regionalna institucionalna saradnja u ekomonitoringu voda u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, Automatizovana determinacija makroinvertebrata / IDEA 2021, Iskustva biomonitoringa u EU – 2007. do danas, Globalno otopljavanje kao akceleratori bioloških invazija u akvatičnim ekosistemima, Uticaj klimatskih promjena na ekosisteme kopnenih voda/interaktivna sesija. Riječne makroinvertebrate kao bioindikatori i Klimatske promene i detekcija nanočestica u akvatičnim ekosistemima.

Back To Top