skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku, u petak, 11.12.2020. godine u 11:00 sati, kandidat Haris Hodžić će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku, u petak, 11.12.2020. godine u 11:00 sati, kandidat Haris Hodžić će javno braniti magistarski rad na temu:

“INTERNET KAO PRIMARNO SREDSTVO OGLAŠAVANJA”

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top