skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u subotu, 27.06.2020. godine u 12:00 sati, održat će se javna odbrana doktorske disertacije kandidata Filip Barić

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

EKONOMSKI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

III CIKLUS STUDIJA – DOKTORSKI STUDIJ

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

 

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u subotu, 27.06.2020. godine u 12:00 sati, održat će se javna odbrana doktorske disertacije, kandidata Filip Barić na temu:

„IZGRADNJA ODNOSA S PACIJENTIMA KAO KOMPONENTA NASTAJANJA ZDRAVSTVENIH INTELIGENTNIH ORGANIZACIJA“.

Doktorska disertacija  može se pogledati u biblioteci Univerziteta.

Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top