skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u ponedjeljak, 12.11.2018. godine u 13:00 sati, kandidat Slobodan Iljić će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

EKONOMSKI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

 

Na  Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku, u  ponedjeljak 12.11.2018. godine u 13:00 sati, kandidat  Slobodan Iljić će javno braniti magistarski rad na temu:

“POLJOPRIVREDA  I POLJOPRIVREDNA POLITIKA  U EVROPSKOJ UNIJI KAO PRVORAZREDAN ČINILAC EKONOMSKOG RAZVOJA”

 

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

 

Back To Top