skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

ERASMUS + konkurs za mobilnost akademskog i administrativnog osoblja IUT-a na Vilnius Gediminas Tehničkom Univerzitetu

ERASMUS + Konkurs Za Mobilnost Akademskog I Administrativnog Osoblja IUT-a Na Vilnius Gediminas Tehničkom Univerzitetu

U okviru ERASMUS+ programa mobilnosti raspisan je konkurs za mobilnost akademskog i administrativnog osoblja Internacionalnog univerziteta Travnik na Vilnius Gediminas Technical University (Vilnius Gediminas Tehničkom Univerzitetu) (Litvanija).

 

1.    Vilnius Gediminas Tehnički Univerzitet (Litvanija), osoblje, zimski semestar 2021/2022

 • Institucija: Vilnius Gediminas Tehnički Univerzitet
 • Država: Litvanija
 • Period boravka: Zimski semestar akademske 2021/2022. godine

       Uslovi:

 • U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na konkurs se mogu prijaviti akademsko osoblje Fakulteta politehničkih nauka Travnik, Saobraćajnog fakulteta Travnik i Ekonomskog fakulteta Travnik i administrativno osoblje Internacionalnog univerziteta Travnik. 

IZNOS STIPENDIJE:

 •  OSOBLJE
   • 980, 00 EUR troškovi života sedam dana
   • putni troškovi  275,00 EUR

Prijava:

 • Zainteresovani prijave trebaju dostaviti koordinatoru za međunarodnu saradnju putem e-maila na adresu [email protected] do ponedjeljka 20. 09. 2021. godine do 16:00 sati.
 • Akademsko i administrativno osoblje treba navesti ime i prezime, fakultet na kojem predaju/rade, pismo namjere, te da li su ranije učestvovali u mobilnosti.

Napomena:

 • trajanje mobilnosti za osoblje je 7 dana;
 • dostupne su:
  • akademsko osoblje: jedna (1) stipendija,
  • administrativno osoblje: jedna (1) stipendija
Back To Top