skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Dan otvorenih vrata Ecobias projekta

Dan Otvorenih Vrata Ecobias Projekta

U okviru “ECOBIAS”  projekta na Internacionalnom univerzitetu Travnik u Travniku organizovan je „Dan otvorenih vrata“ na kojem su predstavnici Ekološkog fakulteta Travnik i učesnici “ECOBIAS”  projekta informisali studente i javnost o Erasmus projektu kojeg implementira Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku. Riječ je o projektu pod nazivom “Razvoj magistarskih studijskih programa u oblasti ekološkog monitoringa i procjene kvaliteta vodnih resursa na ustanovama visokog obrazovanja u zemljama Zapadnog Balkana˝ (ECOBIAS). Tokom Dana otvorenih vrata prezentovan je Ecobias projekat koji ima za cilj pokretanje master programa i LLL kurseva u oblasti ekološkog monitoringa voda.

Fokus ovog događaja bila je demonstracija terenske opreme koja će biti nabavljena za potrebe “ECOBIAS”  laboratorije. Ciljne skupine događaja bile su nastavno osoblje, studenti i tehničko osoblje. Projekat “ECOBIAS” omogućit će Ekološkom fakultetu Travnik opremanje laboratorije najsavremenijom opremom koja će u budućnosti biti od velike koristi za profesore i studente.

Back To Top