skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Prijava teme za magistarski rad

Prijava teme za magistarski rad_urnek

Plan i program stručne prakse

Praktična nastava i stručna praksa  FPTN
Praktična nastava i stručna praksa Ekonomski fakultet
Praktična nastava i stručna praksa  Saobraćajni fakultet
Praktična nastava i stručna praksa  FIT
Praktična nastava i stručna praksa  FMKT

Zahtjevi

Zahtjev za izdavanje dokumenata na revers
Zahtjev za ispis studenta
Zahtjev za mirovanje statusa studenta
Zahtjev za promjenu smjera studenta
Zahtjev za promjenu statusa studenta
Zahtjev za promjenu modela studiranja studenta
Zahtjev za izdavanje potvrde
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o položenim ispitima
Zahtjev za ponovno sticanje statusa studenta
Zahtjev za priznavanje ispita
Zahtjev za promjenu modela studiranja i omogućavanja školovanja
Zahtjev za promjenu modela studiranja UZ PRAVO ZADRŽAVANJA DIPLOMIRANJA
Zahtjev za reizdavanje indeksa
Prijava prakse
Prijava teme završnog rada

Uputstva

Uputstvo za izradu seminarskih i završnih radova Ekonomski fakultet Travnik
Uputstvo za izradu seminarskih i završnih radova Fakultet informacionih tehnologija Travnik
 Uputstvo za izradu seminarskih i završnih radova Fakultet za medije i komunikacije Travnik
Uputstvo za izradu seminarskih i završnih radova Fakultet politehničkih nauka Travnik
 Uputstvo za izradu seminarskih i završnih radova Pravni fakultet Travnik
Uputstvo za izradu seminarskih i završnih radova Saobraćajni fakultet Travnik
Uputstvo za izradu seminarskih i završnih radova Ekološki fakultet Travnik

Pravilnici / Upustva

PRAVILNIK O IZRADI MAGISTARSKIH RADOVA
PRAVILNIK O TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA DOKTORSKOG RADA

Saglasnost mentora za odbranu završnog rada

 Saglasnost mentora za odbranu završnog rada
Back To Top