skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

XX Međunarodna konferencija – prva obavijest

Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku u saradnji sa akademskim partnerima Univerzitet Ruse “ANGEL KANCHEV”, Bugarska Univerzitet za audiovizuelne umjetnosti ESRA, Republika Sjeverna Makedonija organizuje XX Međunarodnu konferenciju EKONOMIJA I GLOBALIZACIJA, VLADAVINA PRAVA I MEDIJI U USLOVIMA DIGITALIZACIJE U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA” koja će biti održana 13. i 14. decembra 2019. godine na Vlašiću, hotel Pahuljica. 

 

Prvu obavijest možete preuzeti u prilogu: bosanski engleski srpski

Back To Top