skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Internacionalnom univerzitetu Travnik održana Ecobias radionica ˝Uspostavljanje regionalne akademske mreže u EMAB˝

Internacionalni univerzitet Travnik u Travnik tokom 14. i 15. decembra 2020. godine organizovao je prvu Ecobias radionicu pod nazivom: Uspostavljanje regionalne akademske mreže u ekološkom monitoringu i biološkoj procjeni akvatičnih ekosistema (EMAB)“. Osnovni cilj radionice je uspostavljanje regionalne saradnje učesnika radionice…

Pročitaj više
Back To Top