skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Studentice Fakulteta politehničkih nauka Travnik u okviru Erasmus mobilnosti boravile na Vilnius Gedimino Techinacal Univerzitetu u Litvaniji

Studentice Fakulteta Politehničkih Nauka Travnik U Okviru Erasmus Mobilnosti Boravile Na Vilnius Gedimino Techinacal Univerzitetu U Litvaniji

U sklopu nastavka realizacije Erasmus programa mobilnosti studenti Fakulteta politehničkih nauka Internacionalnog univerziteta Travnik Emina Selman i Mediha Đino proveli su ljetni semestar na Vilnius Gedimino Techinacal Univerzitetu u Litvaniji.

U periodu od januara do juna 2020. godine studentice Emina i Mediha imale su priliku proširiti svoja znanja, vještine i iskustva koja će im biti od koristi u daljem obrazovanju i napretku.

Učestvovanje u Erasmus + programu mobilnosti doprinosi razvoju akademskih i socijalnih vještina, proširuje vidike, omogućava upoznavanje novih akademskih kultura, nakon čega studenti mogu primijeniti stečene vještine u svojoj zemlji. Studentice posebno ističu nova prijateljstva koja su stekli s kolegama iz različitih dijelova svijeta kao i upoznavanje novih kultura i tradicija drugih naroda. Tokom studiranja Emina i Mediha su posjetile i brojna kulturno historijska mjesta u Litvaniji, a čak su imale vremena da posjete i neke druge države u okruženju. Studentice Internacionalnog univerziteta Travnik posebno ističu veoma dobro opremljene laboratorije na Gedimino Techinacal Univerzitetu koje pružaju idealne uslove za studiranje.

Iako su studentice Emina i Mediha u Litvaniji boravile u toku svjetske pandemije uzrokovane pojavom virusa Covid 19, to ih nije poremetilo da uživaju u Erasmus mobilnosti i upravo ova situacija je uticala da se još više zbliže s ostalim kolegama koje učestvuju u Erasmus mobilnosti i sada imaju prijatelje na čak četiri kontinenta.

Back To Top