skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Radni sastanak predstavnika univerziteta iz Travnika i Viteza o modelu mogućeg finansiranja studenata

Radni Sastanak Predstavnika Univerziteta Iz Travnika I Viteza O Modelu Mogućeg Finansiranja Studenata

U prostorijama Sveučilišta/Univerziteta “VITEZ” dana, 20.7.2022.godine, održan je sastanak predstavnika Univerziteta u Travniku (prof.dr. Amra Tuzović), Internacionalnog univerziteta Travnik (mr. Selma Otuzbir-Mecan) i Sveučilišta/Univerziteta “VITEZ” (doc.dr. Maja Pločo i Amra Kraksner)

Na sastanku je dogovorena zajednička izrada projektnih zadataka za:
• Elaborat o modelu mogućeg finansiranja studenata na privatnim univerzitetima;
• Cost benefit analizu za studiranje na javnim ili privatnim univerzitetima;
• Cost benefit analizu studiranja mladih na univerzitetima SBK sa aspekta dobiti samog Kantona.

Cilj izrade ovih dokumenata je pronalaženje modela finansiranja studenata privatnih univerziteta u Srednjobosanskom Kantonu – Kantonu Središnja Bosna, kao jednog od načina zadržavanja mladih u Kantonu.

Back To Top