skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Program aktivnosti u sklopu kampanje “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost”

Program Aktivnosti U Sklopu Kampanje “16 Dana Aktivizma Za Rodnu Ravnopravnost”

Internacionalni univerzitet Travnik u sklopu projekta UNIGEM i ove godine učestvuje u kampanji “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost”. Ova Kampanja se obilježava od 25. novembra do 10. decembra svake godine.

U svijetu je 25. novembar proglašen Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i potrebno ga je obilježiti tako da se osude svi oblici rodno zasnovanog nasilja, od nasilja u porodici, silovanja, seksualnog uznemiravanja, do nasilja počinjenog od strane države, uključujući i torturu i zlostavljanje žena političkih zatvorenica jer  predstavljaju kršenje ljudskih prava.

Kampanja „16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost“ treba da dovede u fokus svog rada okvir ljudskih prava i koristi ga kako bi osigurala da državni i nedržavni akteri pokažu odgovornost za nasilje nad ženama. Obilježavanje kampanje “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” na Internacionalnom univerzitetu Travnik u Travniku obuhvatit će sljedeće aktivnosti:

  • Dana 29.11.2022. godine, promocija knjige “Nasilje nad trudnicama” i Radionica o nasilju nad trudnicama;
  • Dana 02.12.2022. godine radionica u saradnji sa Centrom za zaštitu ženskih prava. Radionica pod nazivom: “Rodna (ne)ravnopravnost – predrasude i stereotipi”
  •  Dana 08.12.2022. godine projekciju videa koji su snimljeni u sklopu projekta UNIGEM.
  •  Radionica “Razumijevanje muškosti: kako razviti rodnu odgovornost”- moderator radionice Nikola Vučić (termin će biti naknadno utvrđen)
Back To Top