skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Poziv za prijavu na treću ECOBIAS radionicu: ˝Uspostavljanje regionalne akademske mreže u EMAB”/Procjena kopnenih voda i pitanje klimatskih promjena

Poziv Za Prijavu Na Treću ECOBIAS Radionicu: ˝Uspostavljanje Regionalne Akademske Mreže U EMAB”/Procjena Kopnenih Voda I Pitanje Klimatskih Promjena

Projekat ECOBIAS ima za cilj da razvije i unaprijedi znanje, vještine i tehničke resurse institucija visokog obrazovanja u partnerskim zemljama u ekološkom monitoringu i biološkoj procjeni slatkovodnih resursa u skladu sa nacionalnom i EU politikom.

Partneri u Erasmus projektu ECOBIAS (Razvoj master studija iz ekološkog monitoringa i bioprocjene slatkovodnih ekosistema u visokoškolskim institucijama zapadnog Balkana) vas pozivaju na učešće u trećoj radionici koja će biti održana na Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku.

Tema radionice je Uspostavljanje regionalne akademske mreže u ekološkom monitoringu i biološkoj procjeni akvatičnih ekosistema (EMAB)/Procjena kopnenih voda i pitanje klimatskih promjena, a održati će se u srijedu i četvrtak, 08. i 09. decembra 2021. godine s početkom u 11:00 sati.

Cilj radionice je uspostavljanje regionalne saradnje učesnika radionice i institucija involviranih u proces monitoringa i upravljanja vodnim tijelima u zemljama zapadnog Balkana i uticaj klimatskih promjena na ekosisteme kopnenih voda. Radionica treba da rezultira umrežavanjem ciljnih grupa u oblasti ekološkog monitoringa voda i akvatične bioprocjene (EMAB) u svrhu pripreme za podizanje ECOBIAS-NET platforme.

Teme radionice su:

  • Regionalna institucionalna saradnja u ekomonitoringu voda u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori,
  • Automatizovana determinacija makroinvertebrata / IDEA 2021,
  • Iskustva biomonitoringa u EU – 2007. do danas,
  • Globalno otopljavanje kao akceleratori bioloških invazija u akvatičnim ekosistemima
  • Uticaj klimatskih promjena na ekosisteme kopnenih voda/interaktivna sesija.
  • Riječne makroinvertebrate kao bioindikatori,
  • Klimatske promene i detekcija nanočestica u akvatičnim ekosistemima

Radionicu će voditi moderatori institucija učesnika u projektu: Univerzitet u Novom Sadu, Univerzitet u Nišu, Univerzitet u Sarajevu, Internacionalni univerzitet  Travnik, Univerzitet u Tuzli, Sveučilište u Mostaru, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Univerzitet u Banjoj Luci, Sveučilište u Zagrebu i Univerzitet Donja Gorica.

Prijave za učešće se trebaju dostaviti putem ovog formulara, najkasnije do 08. decembra 2021. godine do 10:00 sati. Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije, molimo vas da kontaktirate Zlatka Mecana  (e-mail: [email protected]).

Back To Top