skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Potpisan Sporazum o saradnji između Internacionalnog univerziteta Travnik i Kantonalnog suda u Novom Travniku

Potpisan Sporazum O Saradnji Između Internacionalnog Univerziteta Travnik I Kantonalnog Suda U Novom Travniku

Predsjednica Kantonalnog suda u Novom Travniku, Katica Jozak-Mađar i rektor Internacionalnog univerziteta Travnik, Rajko Kasagić potpisali su Sporazum o saradnji u cilju stručnog i praktičnog usavršavanja studenata završne godine studija prava.

Kantonalni sud u Novom Travniku kao potpisnik sporazuma osigurati će pristup sudu i suđenjima studentima Pravnog fakulteta Internacionalnog univerziteta Travnik, koji su određeni za praćenje predmeta a listu studenta dostavljati će odgovorno lice ispred Pravnog fakulteta Internacionalnog univerziteta Travnik, Travnik u cilju javnog i transparentnog rada suda, Kantonalni sud u Novom Travniku će blagovremeno obezbijediti redovne informacije o rasporedu suđenja pred ovim sudom.

U okviru ovog Sporazuma studentima iz ranijih godina studija prava, pored praćenja suđenja će se omogućiti i drugi vidovi prakse (prisustvo na sjednicama, vijeća, Općim sjednicama Kantonalnog suda u Novom Travniku  i drugim radnim tijelima suda, učešće u obilježavanju Evropskog dana pravde i drugo), te Sud će omogućiti studentima stručno korištenje arhivskog  materijala i sudske biblioteke.

Pravni fakultet Internacionalnog univerziteta Travnik, Travnik će prema mogućnostima i potrebama organizirati studentima predavanja sudaca Kantonalnog suda u Novom Travniku u prostorijama Internacionalnog univerziteta Travnik, prema specifičnostima i aktualnostima sudske prakse u skladu sa odgovarajućim predmetima studija.

Back To Top