skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

POČASNO IMENOVANJE VISOKOG GOSTA UNIVERZITETA , PARAGVAJ

POČASNO IMENOVANJE VISOKOG GOSTA UNIVERZITETA , PARAGVAJ

Posljednjeg  dana posjete delegacije IUT-a Univerzitu Istoka (Universidad Nacional del Este), visokoškolskoj javnoj instituciji sa 10.000 studenata u gradu Ciudad del Este u Paragvaju, rektor, Prof.dr. Ibrahim Jusufranić je primio najveće priznanje navedenog univerziteta.

Naime, poslije četiri predsjednika Republike Paragvaj koja su primila visoko priznanje POČASNO IMENOVANJE VISOKOG  GOSTA UNIVERZITETA za rektora IUT-a je upriličena posebna ceremonija, uz prisustvo studenata, profesora i dekana UNE uz prigodan protokolarni program. Navedeno priznanje mu je uručio rektor UNE, Prof. ing. Geronimo Laviosa, koji je upravo na dan uručenja priznanja, 30.4.2015.g., preuzeo dužnost rektora javnog univerziteta UNE od Prof.dr. Viktora Briteza, rektora koji je 2014.g. stavio potpis u ime UNE na Memorandum o razumijevanju sa Internacionalnim univerzitetom Travnik.

Rektor, prof. dr. Ibrahim Jusufranić je, izrazivši zahvalnost na dodjeli visokog priznanja, tom prilikom održao i prigodan govor naslovljen kao „Znanje kao neograničeni izvor i ekonomski faktor kompetitivnosti“ usmjeren neprekidnom razvoju naučnog znanja i istraživanja uz korištenje modernih tehnologija.

Istovremeno, rektoru IUT- a je uručena i posebna diploma, priznanje zbog unaprijeđenja saradnje između oba univerziteta i dvije prijateljske države, dok  je, poslije još jedne prigodne ceremonije sadnje drveta prijateljstva u parku univerziteta, na mjestu koje je predviđeno za najznačajnije goste UNE, rektor, Prof.dr. Ibrahim Jusufranić, primio i treće priznanje povodom sadnje drveta prijateljstva od strane visokih gostiju koji posjete UNE.

Zadržavši se na konkretnim razgovorima sa rektorom UNE, Prof. Ing. Geronimom Laviosom o budućoj naučnoj i istraživačkoj saradnji između fakulteta univerziteta, zajedno sa delegacijom IUT-a, koju su činili Mr.sc. Sabahudin Hadžialić, doktorand, Koordinator za međunarodne odnose IUTa- kao i vanjski saradnici: Peter Tase i Dr. Blas Oddone; rektor, Prof. dr. Ibrahim Jusufranić je, poslije intervjua za Paraguay HD TV u Asuncionu, dao intervju i za TV UNE u Ciudad del Este kojom prilikom je izrazio zahvalnost na uručenim visokim priznanjima i nagradama, ali i učvršćivanju uspješne saradnje između univerziteta kao i iskrenih i dubokih, prijateljskih veza između Paragvaja i Bosne i Hercegovine.

Back To Top