skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Održan Kick-off sastanak novog Erasmus + projekta “DIGITCRESHE” u kojem učestvuje Internacionalni univerzitet Travnik

Održan Kick-off Sastanak Novog Erasmus + Projekta “DIGITCRESHE” U Kojem Učestvuje Internacionalni Univerzitet Travnik

Predstavnici Internacionalnog univerziteta Travnik i članovi konzorcijuma Erasmus + projekta pod nazivom “Digitalna transformacija u obrazovanju Zapadnog Balkana/ “Digital Transformation in the Western Balkans Education- DIGITCRESHE”, Zlatko Mecan i Nehad Gaši, u decembru 2023. godine prisustvovali su Kick-off sastanku koji je održan u Tirani, Albanija.

Prvi radni dan protekao je na Barleti Univerziteti, gdje je član konzorcijuma Zlatko Mecan predstavio Baseline analizu za Bosnu i Hercegovinu. Drugi radni dan protekao je na Mediteran Univerzitetu u Albaniji uz analizu, planiranje narednih sastanaka i radionica i organizaciju radnih paketa. Projekat će trajati naredne dvije godine, a implementirati će ga Fakultet informacionih tehnologija Travnik sa Uredom za međunarodnu saradnju Internacionalnog univerziteta Travnik.

Član konzorcijuma Zlatko Mecan predstavio Baseline analizu za Bosnu i Hercegovinu

Cilj projekta je poboljšanje kvaliteta visokog obrazovanja uvođenjem savremenih i inovativnih modela učenja, sa fokusom na kreativne i kulturne industrije u zemlji.
Projekat Digitalna transformacija u obrazovanju Zapadnog Balkana – “DIGITCRESHE” će podrazumijevati pripremu analize stanja u kulturnim i kreativnim industrijama, tri radionice na Politehničkom univerzitetu u Portu, Portugal, Univerzitet u Tesaliji, Grčka i Univerzitetu primijenjenih nauka u Dortmundu, Njemačka, seriju gostujućih predavanja i razmjenu akademskog kadra, kao i kreiranje kreativnih laboratorija na univerzitetima.

Lider dvogodišnjeg projekta je Politehnički univerzitet Porto iz Portugala, a ostale partnere u projektu čine univerziteti iz Njemačke, Grčke, Bugarske, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Albanije i Crne Gore.

Back To Top