skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Obavještenje – odbrana magistarskog rada 22.07.2016.godine – kandidat Danijel Pranić

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK

SAOBRAĆAJNI FAKULTET TRAVNIK

II ciklus studija O B A V J E Š T E NJ E

Na Saobraćajnom fakultetu Travnik, u petak, 22.07.2016. godine u 13:00h, kandidat  Danijel Pranić će javno braniti magistarski rad na temu:

„Pojam i karakteristike intermodalnog transporta sa posebnim osvrtom na njegove prednosti (fokus na region Balkana)“

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta. Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top