skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Obavještenje – odbrana magistarskog rada 23.07.2016.godine, kandidat Zahid Maličević

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK

SAOBRAĆAJNI FAKULTET TRAVNIK

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

Na  Fakultetu politehničkih nauka Travnik, u  subotu, 23.07.2016. godine u 13:00h, kandidat  Zahid Maličević će javno braniti magistarski rad na temu:

„Optimizacija, rekonstrukcija i izgradnja stambenog objekata“

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Fakulteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top