skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Obavještenje – na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku, u ponedjeljak, 22.01.2018. godine u 14:00 h, kandidat Kadir Selman će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

EKONOMSKI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

Na  Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku, u  ponedjeljak, 22.01.2018. godine u 14:00 h, kandidat Kadir Selman će javno braniti magistarski rad na temu:

Analiza postojećeg stanja penzionog osiguranja u Federaciji BiH sa prijedlogom mjera za poboljšanje“

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top