skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Obavještenje – na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku, u petak, 19.01.2018. godine u 13:00 h, kandidat Merima Hasanović će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

EKONOMSKI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

Na  Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku, u  petak, 19.01.2018. godine u 13:00 h, kandidat  Merima Hasanović će javno braniti magistarski rad na temu:

„Revizija usklađenosti u budžetskoj jedinici“

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top