skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u ponedjeljak, 19.09.2022. godine u 15:00 sati, kandidat Hamza Dupovac će javno braniti magistarski rad

Na Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku u subotu, 17.09.2022. godine u 12:30 sati, kandidat Goran Petak će javno braniti magistarski rad

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u ponedjeljak, 19.09.2022. godine u 12:30 sati, kandidat Anir Topoljak će javno braniti magistarski rad

Na Fakultetu informacionih tehnologija Travnik u Travniku u srijedu, 21.09.2022. godine u 12:00 sati, kandidat Admir Hadžić će javno braniti magistarski rad

Na Fakultetu informacionih tehnologija Travnik u Travniku u srijedu, 21.09.2022. godine u 11:00 sati, kandidat Nedim Maličbegović će javno braniti magistarski rad

Na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku u ponedjeljak, 19.09.2022. godine u 13:00 sati, kandidatkinja Neira Tursum će javno braniti magistarski rad

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u subotu, 17.09.2022. godine u 10:00 sati, kandidat Irfan Đulović će javno braniti magistarski rad

Na Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku u petak, 16.09.2022. godine u 12:00 sati, kandidatkinja Ornela Dodoja će javno braniti magistarski rad

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u subotu, 17.09.2022. godine u 11:00 sati, kandidatkinja Elvedina Topić će javno braniti magistarski rad

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u četvrtak, 15.09.2022. godine u 12:00 sati, kandidat Nikola Ćipranić će javno braniti magistarski rad

Back To Top