skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Osoblje Internacionalnog Univerziteta Travnik kontinuirano radi na vlastitoj edukaciji, proširivanju vlastitih saznanja i unapređenju nastavnih metoda u skladu sa modernim svjetskim trendovima. Zadovoljstvo nam je da Vam možemo prezentirati kratke biografije našeg naučno-nastavnog osoblja koje najbolje govore o kvalitetu nastave koja se odvija na našem univerzitetu.

Božidarka Arsenović CV

Enes Huseinagić CV

Muhamed Bajrić CV

Branko Sarić CV

Dragan Golijan CV

Goran Popović CV

Krstan Borojević CV

Nikola Kuvačić CV

Mirano Jupić CV

Selma Otuzbir CV

Nedžada Tolja CV

Remzija Kadrić CV

Suad Obradović CV

Raif Seferović CV

Nikola Manojlović CV

Jasmin Jusufranić CV

Milan Plavšić CV

Hamza Šehović CV

Zlatko Mecan CV

Krsto Mijanović CV

Saša Đekić CV

Nermin Mulaosmanović CV

Sladoje Momčilo CV

Alija Jusić CV

Radomir Biočanin CV

Bešić Cariša CV

Sanela Jusufović CV

Nenad Novaković CV

Mladen Radivojević CV

Rajko Kasagić CV

Danislav Drašković CV

Muhamed Ćosić CV

Tešo Ristić CV

Sanela Latić CV

Jusuf Borić CV

Amir Mešinović CV

Maja Salkić Smailkadić

Aida Varupa CV

Emina Zekotić CV

Sadina Terzić CV

Jasenka Pinjo CV

Tanja Skroza CV

Azra Ahmic  CV

Duško Stić  CV

Ermedin Halilbegović CV

Hadžib Sakić  CV

Hrustem Smailhodžić  CV

Husein Mehmedović  CV

Kemal Jaganjac CV

Muhamed Sarvan  CV

Mujo Fišo CV

Nehad Gaši  CV

Šezad Hodžić CV

Tomislav Jovanović CV

Veis Šerifi CV

Vladica Ristić CV

Zdravko Božičković CV

Šejla Mušik CV

Lejla Duraković CV

Tarik Zahirović CV

Ajla Haračić CV

Sead Rešić_CV

Emir Mešić_CV

Asib Alihodžić CV

Amira Trako CV

Almir Bečirović_CV

Siniša Bilić CV

Back To Top