skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Internacionalnom univerzitetu Travnik promovisana osma generacija doktoranata, magistranata i diplomanata

Na Internacionalnom univerzitetu Travnik u Travniku održana je svečana promocija osme generacije doktoranata, magistranata i diplomanata na kojoj su prisustvovali članovi akademske zajednice Internacionalnog univerziteta Travniku, Zoran Matošević, pomoćnik ministrice obrazovanja, nauke, kulture  i sporta Srednjobosanskog kantona, roditelji i prijatelji diplomanata i magistranata, kao i ostali mnogobrojni gosti.

U akademskoj 2017/2018. godini Internacionalni univerzitet Travnik je promovisao 458 svršenih studenata, od čega 365 diplomanata, 90 magistranata i 3 doktora nauka.

Rektor Internacionalnog univerziteta Travnik u Travnik, Akademik, prof. dr. Ibrahim Jusufranić, u svom obraćanju čestitao je diplomantima i njihovim porodicama i poručio da budu ponosni što su se školovali na Internacionalnom univerzitetu Travnik koji po kvalitetu obrazovanja zauzima jedno od vodećih mjesta u Bosni i Hercegovini, regionu i šire. Diplome koje su dobili doktoranti, magistranti i diplomanti su priznate ne samo u našoj zemlji već i u svim zemljama bivše Jugoslavije, širom Evrope i svijeta.

Svi mi koji radimo na Internacionalnom univerzitetu Travnik danas pred vama stojimo uzdignute glave jer diploma koju dobijate praktično predstavlja sliku našeg rada, a vašeg truda i zalaganja da znanje koje smo vam pružili koristite cijelog života kako za sebe, svoju porodicu tako i za društvo u cjelini.

Završetak akademskih studija označava jedan od najvažnijih datuma u vašem životu jer ovim činom vi počinjete da radite i živite od svoga rada. Upravo vi postajete nosioci razvoja našeg društva i preuzimate odgovornost za svoj vlastiti i život vaše porodice kao zreli, akademski obrazovani ljudi, poručio je svršenim studentima rektor Jusufranić.

Diploma koju danas nosite je plod vašeg rada, zasnovana na velikom radu i trudu koji ste u nju uložili. Mi, na Internacionalnom univerzitetu Travnik smo također doprinijeli da vi ostvarite jedan od najvažnijih ciljeva u svom životu, što nas motiviše da nastavimo da pružamo još veći kvalitet obrazovanja našim studentima, kazao je rektor Jusufranić.

Znanje danas predstavlja osnov strategije i uslov je za poboljšanje korporativne poslovne prakse, ali i korporativne društvene odgovornosti. Internacionalnom univerzitetu Travnik je ovo potvrđeno Certifikatom od strane Evropske akademske skupštine za korporativnu i društvenu odgovornost, koja je utvrđena prijemom IUT-a u partnerstvo Evropske akademske zajednice.

Rektor Jusufranić je posebno naglasio da Internacionalni univerzitet Travnik ima vlastitu obrazovnu i nastavnu politiku prilagođenu potrebama osposobljavanja studenata i prilagođenu potrebama privrede što je osnov da se svi studenti mogu nakon završetka studija uključiti u rad u preduzećima i kvalitetno izvršavati zadatke koji su pred njih postavljeni.

Upravo iz ovih razloga studenti i profesori Internacionalnog univerziteta Travnik prenose baklju znanja i mudrosti širom svijeta. Akademik Jusufranić je na kraju još jednom, u ime cijele akademske zajednice, čestitatao svršenim studentima na uspješnom završetku studija i poželio da ovaj čin svečane promocije bude podsticaj njihovog daljeg uspjeha kako u javnom, tako i u privatnom životu.

Dekan Ekonomskog fakulteta Travnik, prof. dr. Enes Huseinagić, kazao je da je veoma ponosan na kadar koji je proizašao iz osme generacije. Dodao je da su prezadovoljni što su dobili kompetentne osobe i što su pripremili mlade ljude na dalje cjeloživotno učenje koje će im pomoći da daju veći doprinos u izgradnji Bosne i Hercegovine.

Dekan Saobraćajnog fakulteta Travnik, prof. dr. Sinan Alispahić, istakao je da je svečana promocija rezultat rada profesora i saradnika tokom trajanja studija. Dodao je da su studente pripremili za tržište, neposrednju proizvodnju i rad, tako da se uz vrlo male pripreme mogu na kvalitetan način uključiti u društvene strukture i dati svoj doprinos za poboljšanje i unaprijeđenje standarda u društvu.

Dekan Fakulteta politehničkih nauka Travnik, prof. dr. Asib Alihodžić, poručio je doktorantima, magistrantima i diplomantima da su diplome koje su stekli plod rada studenata i profesora, koji je zasnovan na velikom trudu i zalaganju.

Back To Top