skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u petak, 19.07.2019. godine u 14:00 sati, kandidat Arnela Karović će javno braniti magistarski rad

INTERNACIONALNI  UNIVERZITET  TRAVNIK U TRAVNIKU

FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK U TRAVNIKU

II ciklus studija
O B A V J E Š T E NJ E

 

Na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku u petak, 19.07.2019. godine u 14:00 sati, kandidat Arnela Karović će javno braniti magistarski rad na temu:

“IZBOR REŽIMA REZANJA ČELIKA VODENIM MLAZOM U FUNKCIJI KVALITETA OBRAĐENE POVRŠINE”

Magistarski rad se može pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

 

Back To Top