skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Internacionalni univerzitet Travnik organizovao seminar stručnog usavršavanja za instruktore vožnje i licencirane ispitivače

Internacionalni univerzitet Travnik u saradnji s Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK i ove godine organizovao je seminar stručnog usavršavanja instruktora vožnje i licenciranih ispitivača. Tema ovogodišnjeg seminara bila je „Moderne tehnologije za sigurnu vožnju“.  Seminar je otvorio dekan Saobraćajnog fakulteta Travnik, prof. Dr. Sinan Alispahić koji je na početku kazao da je ovo vrlo izazovna tema s obizrom na smjer u kojem se razvija tehnologija.

Naglasio je da su kroz ovaj seminar informisali instruktore vožnje, licencirane predavače i ispitivače o trenutnim trendovima u kontekstu novih savremenih tehnologija, o rješenjima koja su prisutna i o tome šta u budućnosti treba primijeniti i uvesti kako bi pologanje teorijskog i praktičnog dijela vozačkog ispita bilo kvalitetnije i transparentnije i kako bi kandidati koji polože vozački ispit bili sigurniji.

Kako je kazala Marina Pravdić, viši stručni saradnik u Odjelu za autoškole i vozačke ispite u Ministarstvu obrazovanja, nauke , kulture i sporta SBK, glavni cilj ovog seminara jeste da se ispitivači i instruktori upoznaju sa novim metodama ispitivanja koji se koriste u Evropskoj uniji  koji će poboljšati sigurnost svih učesnika u saobraćaju.

Back To Top