skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Dobitnik prestižne međunarodne nagrade „SOCRATES“ prof.dr Ibrahim Jusufranić i IUT

Dobitnik Prestižne Međunarodne Nagrade „SOCRATES“ Prof.dr Ibrahim Jusufranić I IUT

Na svečanoj ceremoniji održanoj 12.07.2012. godine u Dablinu dodijeljeno je niz nagrada svjetskog značaja od strane Evropske poslovne skupštine  za različite oblasti.
Najprestižnija je Sokrates nagrada koja se dodjeljuje za personalni doprinos razvitku nauke. Nagrada se dodjeljuje umjetnicima, akademicima, biznismenima i ljudima sa velikim ličnim dostignućima u današnjem svijetu.

Osnivači Sokrat nagrade su:
–    Evropska poslovna skupština,
–    Međunarodni Sokrats odbor,
–    Klub rektora Evrope,
–    Međunarodni klub voditelja podržanih snažnim nevladinim organizacijama i od strane kreativnih sindikata iz 16 zemalja,
–    Nominacija simbolizira najviši stepen priznanja stručnih i naučnih dostignuća i usluga za zajedničke vrijednosti,

–    Odluka je donesena na temelju analize i nacionalnih partnera, poslovnih medija, ambasadora, trgovinskih komora i informativnih agencija.
Ta prestižna nagrada je dodijeljena prof. dr Ibrahimu Jusufraniću za oblasti visokog obrazovanja za intelektualni razvoj današnjeg društva čime je prof. dr Jusufranić postao je i počasni nosilac međunarodne nagrade ”Sokrat” za pomenutu oblast.

Odlukom Sokrats odbora, odnosno Evropske poslovne skupštine u okviru evropskog naučnog otvorenog foruma je dodijeljena nagrada prof. dr Ibrahimu Jusufraniću na temelju širokih istraživanja, opservacija i analiza ustanove EBA kao i na osnovu preporuka naših partnera  međunarodne grupe leader XXI stoljeća kao rezultat razvoja visokog obrazovanja.

Na osnovu aktivnog građanskog položaja, privrednih i stručnih aktivnosti za lični doprinos naučnoj misli i integrisanoj praksi prof. dr Ibrahim Jusufranić dobio je visoko priznanje Međunarodne zajednice.

Rektor  Internacionalnog univerziteta Travnik prof. dr Ibrahim Jusufranić izabran je kao jedan od najboljih predstavnika nacionalnog obrazovanja.

U okviru ove nagrade rektoru Internacionalnog univerziteta Travnik dodijeljena je licenca – Socrates International Award koja podrazumijeva korištenje zaštitnog znaka EBA u periodu od narednih pet godina.

Prof. dr Ibrahim Jusufranić redovni je profesor i više od 30 godina je angažiran u visokom obrazovanju. Međutim, najveći doprinos u razvoju visokog obrazovanja postigao je kao rektor Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku koji je za vrlo kratko vrijeme postao prepoznatljiv  ne samo kod nas nego i širom svijeta. Na Univerzitetu i njegovih šest fakulteta: Ekonomski fakultet, Saobraćajni fakultet, Fakulteta za privrednu i tehničku logistiku, Ekološki fakultet, Fakultet za medije i komunikacije i Pravni fakultet studira oko 2000 studenata.

Značajno je da su studenti koji studiraju na Internacionalnom univerzitetu Travnik  prepoznati po višem nivo znanja kako kod nas tako i u inostranstvu.

Uz stalnu inovaciju nastavnih planova i programa, njihovo uskladjivanje sa potrebama prakse, potpisane ugovore o saradnji sa visokoškolskim institucijama iz naše i susjednih zemalja, gdje se posebno ističu oni potpisani sa Fakultetom prometnih znanosti Zagreb, Ekonomskim fakultetom u Subotici, Ekonomskim fakultetom u Puli, Tehničkim fakultetom iz Novog Sada, Univerzitetom Luigj Gurakuqi u Skadru, potpisane sporazume o naučno-nastavnoj saradnji sa visokoškolskim ustanovama iz zemalja Evropske Unije gdje je vrijedno pomenuti WWEDU Wels – Austrija sa Hans Sachs Institutom i Joseph Schumpeter Institutom u Welsu za organizovanje zajedničkih dodiplomskih, magistarskih i doktorskih studija, te Sjedinjenih Američkih Država gdje je potpisan sporazum o naučno nastavnoj saradnji sa Univerzitetom Tenesi, na Univerzitetu se osiguravaju najviši obrazovni standardi.

Većina svršenih studenata našla je zaposlenje na rukovodećim i stručnim radnim mjestima u brojnim institucijama gdje u praksi primjenjuju usvojena znanja stečena na Internacionalnom univerzitetu Travnik.
Nagrada je došla kao rezultat rada prof. dr Ibrahima Jusufranića, rektora Internacionalnog univerzitata Travnik na razvoju visokog obrazovanja, te praktične primjene istraživanja iz nauke, ali i maksimalnog angažmana svih profesora, saradnika, osoblja i studenata, što nas obavezuje da nastavimo sa dosadašnjim radom na razvoju visokog obrazovanja.

Back To Top