skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Aktivnosti IUT-a u sklopu kampanje “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost”

Aktivnosti IUT-a U Sklopu Kampanje “16 Dana Aktivizma Za Rodnu Ravnopravnost”

Internacionalni univerzitet Travnik u sklopu projekta UNIGEM i ove godine učestvovao je u kampanji “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost”. Ova kampanja se obilježava od 25. novembra do 10. decembra svake godine.

U sklopu kampanje koja treba da dovede u fokus svog rada okvir ljudskih prava i koristi ga kako bi osigurala da državni i nedržavni akteri pokažu odgovornost za nasilje nad ženama, na Internacionalnom univerzitetu Travnik održano je nekoliko aktivnosti.

Prvo je promovisana knjiga autora dr. sc. Zlatana Hrnčića pod nazivom „Nasilje nad trudnicama“ na kojoj su bili prisutni studenti, akademsko osoblje univerziteta, predstavnica Općinskog suda Travnik, doc. dr. sc. Jasmina Tahirović, predstavnice Kantonalnog suda u Novom Travniku, Azra Lendo i Amila Fazlibegović i predstavnik Centra za socijalni rad Novi Travnik Mahir Krehić.

Nakon promocije knjige organizovana je radionica za studente u saradnji sa Centrom za zaštitu ženskih prava pod nazivom: “Rodna (ne)ravnopravnost – predrasude i stereotipi”. Edukacija je imala interaktivni karakter i samim tim je doprinjela usvajanju novih znanja, naročito u pogledu društvene manifestacije razlika između pojmova ROD I SPOL, te saznanja o novoj praksi u osiguranju podrške i pomoći za žrtve nasilja. Edukatorice Centra za prava žena su svojim vještinama uspjele prenijeti znanje na sve učesnike, te ih uključiti u diskusiju.

Kampanja „16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” je okončana projekcijom videa koji su snimljeni u sklopu projekta UNIGEM i radionicom “Razumijevanje muškosti: kako razviti rodnu odgovornost” koju je vodio novinar Nikola Vučić.

Back To Top