skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

XVI MEĐUNARODNA KONFERENCIJA – DRUGA OBAVIJEST

XVI MEĐUNARODNA KONFERENCIJA – DRUGA OBAVIJEST

EKONOMSKI FAKULTET TRAVNIK

PRAVNI FAKULTET TRAVNIK I

FAKULTET ZA MEDIJE I KOMUNIKACIJE TRAVNIK

  organizuju u saradnji sa akademskim partnerom

 

NAHIČEVAN UNIVERZITETOM IZ NAHIČEVANA, AZERBEJDŽAN

XVI Međunarodnu konferenciju

EKONOMSKO/ PRAVNO/ KOMUNIKACIJSKI ASPEKTI ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA SA POSEBNIM OSVRTOM NA BOSNU I HERCEGOVINU U PROCESU PRISTUPA EVROPSKOJ UNIJI

15 – 16. decembar 2017. godine

Travnik, Hotel Pahuljica, Vlašić

Bosna i Hercegovina

 

Download:     LATINICA       ĆIRILICA     ENGLESKI

Back To Top