skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Internacionalni univerzitet Travnik organizovao 16. Međunarodnu konferenciju na Vlašiću: BiH uz pomoć akademske zajednice može poboljšati ekonomski položaj

Internacionalni univerzitet Travnik u saradnji sa akademskim partnerom Nahičevan univerzitetom iz Azerbejdžana na Vlašiću je organizovao 16. Međunarodnu konferenciju pod nazivom „Ekonomsko, pravno, komunikacijski aspekti zemalja Zapadnog Balkana sa posebnim osvrtom na BiH u procesu pristupa Evropskoj Uniji”. Konferenciji su prisustvovali, između…

Pročitaj više

Deseta Međunarodna konferencija “Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije zemalja Jugoistočne europe u EU sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu”

Internacionalni univerzitet Travnik iz Travnika uspješno je organizovao X. Međunarodnu konferenciju “PRAVNI I EKONOMSKI ASPEKTI PROCESA INTEGRACIJE ZEMALJA JUGOISTOČNE EUROPE U EU SA POSEBNIM OSVRTOM NA BOSNU I HERCEGOVINU ”. Konferencija je održana 18. i 19. decembra 2014. godine u…

Pročitaj više
Back To Top